Onderzoeksprojekten

Om onze kennis up-to-date te houden nemen we regelmatig deel aan onderzoeksprojekten, gefinancierd uit eigen of publieke middelen. Daarnaast bieden we gezamenlijke onderzoeksprojekten met onze klanten aan. De betaling van de analysediensten wordt aangepast afhankelijk van de vraag of de resultaten vertrouwelijk behandeld moeten worden. Natuurlijk wordt strikte vertrouwelijkheid gegarandeerd tijdens de eerste discussie over de projekten van een klant.

De volgende projekten die mede gefinancierd uit publieke middelen worden onderzocht of zijn inmiddels afgerond.

  • InnoSysTox - Samenwerkingsverband: N3rvoussystem - Een strategie, gebaseerd op 3R-systeembiologie, voor de bepaling van gevaren, risico's en veiligheid van neurotoxines in de mens (BMBF/PTJ, projektnummer 031L0020C)
  • MikroPlastiCarrier - Efficiente procedures voor de detektie van microplastic in water en afvalwater en het toxicologische potentieel als drager voor schadelijke stoffen (EFRE/LeitmarkAgentur.NRW. projektnummer EFRE-0800577/EU-1-2-054D)
  • NanoBioDetect - Nanodeeltjes in weefsel: Detectie, kwantificering en presentatie van biologische effectmarkeringen (BMBF; projektnummer 03X0146C)
  • NanoPaCT (Ontwikkeling van nieuwe analytische technieken voor het karakteriseren van nanodeeltjes; gesteund door de EU en de deelstaat Nordrhein Westphalen; gecoördineerd door tascon GmbH)
  • Toxdrop (Cel gebaseerde toxicologische tests; gesteund door de EU)
  • High Throughput-Screening voor transport van geneesmiddelen door de bloed-hersen barriere (gesteund door het BMBF; Duitse ministerie van onderwijs en onderzoek)