Verdeling van werkzame stoffen in tabletten

Naast de werkzame stof bevat een tablet een reeks aan hulpstoffen. De manier waarop werkzame stoffen en hulpstoffen over een tablet verdeeld zijn is cruciaal voor het effect. Analyse van dwarsdoorsnedes van tabletten met afbeeldende Time-of-Flight secundaire ionen massaspectrometrie (ToF-SIMS) biedt een uitgelezen mogelijkheid om deze verdeling te onderzoeken.

In dit geval werd een tablet met Ibuprofen ingebed in epoxyhars en gesneden met een microtoom. De doorsnede werd geanalyseerd op chemische samenstelling. De resultaten laten zien dat naast de werkzame stof een aantal hulpstoffen werd aangetoond. Suiker 1 vormt de matrix voor deze bestanddelen. Het Iboprofen ligt in deze matrix als agglomeraten met een grootte tussen 50 en 100 µm. De tweede suikerverbinding is geagglomereerd in deeltjes met een grootte tussen 50 en 75 µm. De aangetoonde vetzuren zijn tamelijk homogeen over het oppervlak van de doorsnede verdeeld. Het fijn verdeelde Si bevattende materiaal is een aanwijzing voor het gebruik van een hulpstof om de bulk-flow eigenschappen te verbeteren.