Analyse van de Oppervlakteruwheid van Medische Implantaten

De modern medische wetenschap stelt hoge eisen aan de oppervlakte-eigenschappen van implantaten. Op het oppervlak wordt vaak een structuur aangebracht door middel van gritstralen of etsen of het oppervlak wordt chemisch geconditioneerd om een optimale ingroei van de implantaat in het bot mogelijk te maken. Optische profilometrie geeft de mogelijkheid om de oppervalkteruwheid van gestructureerde oppervlakken aan de hand van standaardparameters te onderzoeken.

In het voorbeeld werd een tandimplantaat onderzocht om de ruwheidswaarden in de groeven en op de kammen van de schroefdraad te vergelijken. Het bleek dat de gemiddelde ruwheid (Ra) in de groeven minder was dan op de kammen.