Forensische inktanalyse

In de forensische analyse van documenten wordt de term "line crossing" gebruikt in gevallen waarin twee lijnen, geschreven of gedrukt, elkaar kruisen. Vaak is het cruciaal om de chronologische volgorde vast te stellen: Welke lijn werd eerder of later gedrukt of geschreven. Oppervlakteanalyse en met name ToF-SIMS kan daarbij uitkomst brengen. 


Printer inkt
Papier
Handtekening 1
Handtekening 2

Inkten hebben meestal ingredienten die een karakteristiek signaal geven in statische SIMS. Als hun laterale verdeling weergegeven wordt kan men de volgorde van aanbrengen vaak bepalen op basis van patronen als "attenuation" (wanneer de inkt van de laatste lijn de andere maskeert) of "smearing" (wanneer de inkt van de laatste lijn de andere oplost). Het voorbeeld laat een macroscan image (afmeting 15 x 15 mm2) van een document met drukletters en twee kruisende handtekeningen. Een foto van het corresponderende document is aan de rechterzijde weergegeven. De drie inkten hebben karakteristieke secundaire ionen signalen. De laterale verdeling van deze signalen laat duidelijk zien dat handtekening 1 later werd geschreven dan handtekening 2.