3D-Analyse van biologische cellen

Vaste stoffen kunnen gekarakteriseerd worden met ToF-SIMS 3D microdomeinanalyse. Met deze techniek ondergaat het monster afwisselend een bombardement met primaire ionen voor de analyse en primaire ionen voor het sputteren van het monster. In het algemeen leidt dit continue bombardement tot het vernietigen van (organische) bindingen in het monster, zodat meestal alleen informatie over de elementverdeling kan worden verzameld. Met de C60+ sputterbron, een technische ontwikkeling van de laatste jaren, wordt het nadeel van van het vernietigen van organische bindingen gedeeltelijk overwonnen. Zoals dit voorbeeld laat zien is het nu mogelijk om organische informatie van celmonsters te verkrijgen. Signalen afkomstig van aminozuren worden in rood weergegeven, terwijl signalen van lipiden en het substraat respectievelijk weergegeven zijn in groen en blauw. Deze resultaten kunnen dan getoond worden in virtuele doorsneden (grotere beeld: xy doorsnede, kleinere beeld: xz doorsnede). Meer details kunt u lezen in de publicatie.

Lipiden
Aminozuren
Substraat