2D-Analyse van biologische cellen

Het detecteren van zowel farmaceutisch aktieve als mogelijk schadelijke stoffen zoals nanodeeltjes in biologische cellen is zeer belangrijk. Door studies met methoden zoals fluorescentiemicroscopie hopen onderzoeksinstanties en industrie nieuwe kennis over de opname, het werkingsmechanisme en het metabolisme van deze stoffen te vergaren. Tot op heden hingen deze studies af van het labelen van de relevante verbindingen met bijvoorbeeld fluorescerende verbindingen of (radioaktieve) isotopen. Oppervlaktemassaspectrometrie (ToF-SIMS) heeft de potentie om deze studies zonder labeling uit te voeren.

Om te laten zien dat oppervlaktemassaspectrometrie resultaten geeft die vergelijkbaar zijn met de traditionele methoden, zoals fluorescentiemicroscopie, werd de verdeling van een fluorofoor in een biologische cel bestudeerd met beide technologieen als onderdeel van een haalbaarheidsstudie. Er was goede overeenstemming tussen beide technieken. Met ToF-SIMS imaging kan de fluorofoor aan de hand van de karakteristieke secundaire ionen eenduidig gelokaliseerd worden. Verdere details over deze studie kunt u vinden in de bijbehorende publicatie.

Fluorescentiemicroscoop beeld van het fluorescerende label Massaspectrometrisch beeld van het fluorescerende label