Analyse van polymeren en plastics

Polymeren worden veel gebruikt als grondstoffen omdat de materiaaleigenschappen bijna vrij gekozen kunnen worden door een juiste combinatie van macromoleculaire polymeren en additieven met meestal een laag molecuulgewicht. Verschillende analytische werkwijzen en technieken zijn beschikbaar om analytische problemen in produktontwikkeling, procescontrole en defectanalyse op te lossen. Hieronder volgt een samenvatting van analytische taken die regelmatig uitgevoerd worden met oppervlaktegevoelige methoden:

 • Karakterisering van gebruikte additieven
 • Karakterisering van de monomere eenheid
 • Karakterisering van de eindgroep
 • Bepaling van het gemiddelde molecuulgewicht
 • Segregatie
 • Oppervlaktediffusie
 • Hechtingseigenschappen
 • Oppervlaktetopografie
 • Controle van oppervlaktemodificaties
 • Uitzweten
 • Deeltjes, ...

Voorbeelden van toepassingen