Metalen

Metalen zijn veelzijdige bestanddelen van moderne technische produkten. Ze worden gebruikt als platen of in opgewerkte vorm in autocarrosserieen. Aangebracht in dunne lagen worden ze gebruikt voor het verbeteren van glazen, in de halfgeleiderindustrie, elektronica of biowetenschap. De analytische vragen variëren van het karakteriseren van geadsorbeerde materialen tot het onderzoeken van korrelgrenzen. Andere typische onderwerpen zijn:

  • Identificatie van resten in het walsproces
  • Identificatie van adsorbaten en sporenverontreinigingen
  • Diffusie langs korrelgrenzen
  • Corrosie van metaallagen
  • Analyse van opervlaktetopografie
  • Bepaling van laagdiktes
  • Bepaling van de oxidatietoestand
  • Identificatie van materiaalinclusies
  • Verkleuringen, ...

Voorbeelden van toepassingen