Oppervlaktekarakterisering van heterogene katalysatoren

Heterogene katalysatoren worden gebruikt in de meeste reacties in de chemische industrie. Omdat de samenstelling van de buitenste atoomlaag van de katalysator de activiteit en selectiviteit bepaalt is het belangrijk om de oppervlaktesamenstelling van de katalysator te kennen. Dat geldt voor elke fase in het katalyseonderzoek, of dat nu is in de ontwikkeling van katalysatoren, het optimaliseren van een katalysator, of voor troubleshooting als een katalysator niet naar verwachting presteert.
 
Voorbeelden van typische onderwerpen zijn:

  • Oppervlaktesamenstelling van katalysatoren
  • Invloed van de bereidingsmethode op de katalysator
  • Oorzaken voor katalysatordeactivering
  • Karakterisering van gedragen metaaldeeltjes
  • Invloed van thermische en/of chemische behandelingen

Omdat katalysatoren tijdens de reactie veranderen is het belangrijk om de katalysator voor de analyse in de juiste toestand te krijgen. Daarom kunnen katalysatoren “as is” geanalyseerd worden of na een in situ voorbehandeling.

Voorbeelden van toepassingen

Deactivering van uitlaatgaskatalysatoren