Farma / Drug Delivery Systems

In de analyse van tabletten, met werkzame stoffen bedekte stents en andere media voor het toedienen van medicijnen is het noodzakelijk om de atomaire en moleculaire samenstelling met goede laterale en diepte resolutie vast te kunnen stellen. Naast de werkzame bestanddelen moeten ook hulpstoffen worden geanalyseerd. Meer voorkomende vraagstukken zijn:

  • Structuuropheldering van werkzame stoffen
  • Verdeling van werkzame stoffen en hulpstoffen in tabletten (ook formuleringsidentificatie)
  • Diepteverdeling van werkzame stoffen in bedekte stents
  • Verkleuring op en in tabletten
  • Laagopbouw in drug delivery systems
  • Diffusie van werkzame stoffen in lange termijn implantaten
  • Vervuiling van blisterverpakkingen

Voorbeelden van toepassingen