Data opslag

Media voor het opslaan van grote hoeveelheden data vormen een belangrijk onderdeel van de moderne informatietechnologie. Falende opslagmedia (bijv. harde schijven, DVD’s, magnetische tapes) leiden niet zelden tot een onomkeerbaar verlies van gegevens. Daarom is het belangrijk dat de eigenschappen van de materialen die bij de produktie van nieuwe dataopslagmedia worden gebruikt bekend zijn en dat de standaarden goed gedefinieerd zijn. Daarnaast moeten de oorzaken voor defecten worden bepaald en snel en effectief worden opgeheven. Oppervlakteanalyse methoden spelen een belangrijke rol bij het ophelderen van vraagstukken als:

  • Karakterisering van het basispolymeer van CD & DVD grondstoffen
  • Chemische karakterisering van smeermiddelen op harde schijven
  • Opbouw van lagen op harde schijven
  • Opbouw van schrijf- of leeskoppen
  • Slijtage van magnetische tapes
  • Onthechting van metallisatie
  • Depositie & deeltjeskarakterisering
  •  ...