Biowetenschap

Analyses in biowetenschap zijn uitdagend door de combinatie van verschillende biomaterialen en water gebaseerde biologische systemen. Deze zijn immers moeilijk te karakteriseren met technieken die vacuüm vereisen. Zo kunnen biocompatibele materialen bestaan uit specifiek ontworpen metalen, keramiek of polymeren terwijl kwetsbare biologische monsters voor een analyse in vacuüm geprepareerd moeten worden (weefseldoorsnedes of eencelpreparaten). We hebben ons met succes op de volgende vraagstukken gericht:

  • Oppervlaktesamenstelling van implantaten  (stents, schroeven)
  • Karakterisering van steriele vloeistoffen
  • Oppervlaktechemie van wondpleisters
  • Identificatie van deeltjes en resten in holle naalden
  • Analyse van steriele scalpelmesjes
  • Karakterisering van fasenscheidingen op endoscopische vezels
  • Laterale verdeling van biomoleculen (lipiden, aminozuren) in chemisch gefixeerde enkele cellen en niet gefixeerde weefseldoorsnedes

Voorbeelden van toepassingen