Oppervlaktekarakterisering

We hebben in onze laboratoria de beschikking over verschillende oppervlakteanalyse technieken. De technieken verschillen van elkaar wat betreft de soort informatie die verkregen wordt, de eisen die aan de monsters gesteld worden en de eisen die aan de analist gesteld worden. In het algemeen kunnen oppervlakteanalyse technieken als volgt gecategoriseerd worden:
 

  • Optische karakterisering van oppervlakken (bijv. lichtmicroscopie)
  • Chemische karakterisering van het oppervlak of van lagen vlak onder het oppervlak
  • Karakterisering van de oppervlaktetopografie

Oppervlakteanalyse technieken zijn ook inherent geschikt voor nanoanalyse omdat het oppervlak een steeds belangrijker rol speelt naarmate de dimensies kleiner en kleiner worden.