Expert opinies

We kunnen onze analytische resultaten zo presenteren dat ze kunnen worden gebruikt in rechtszaken (bijv. met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten). Informeert u ons als u van plan bent dit te doen want dan zullen we alle stappen in het analyseproces uitvoerig documenteren. We kunnen u ook van dienst zijn in de rechtszaal als getuige-deskundigen voor oppervlakteanalyse. In dit soort gevallen werken we nauw samen met uw juridisch adviseurs en octrooigemachtigden.