Advies

Voor ons bestaat oppervlakteanalyse uit meer dan alleen het vergaren van spectra en het evalueren van data. Hoewel dat natuurlijk noodzakelijk is vinden we het nog veel belangrijker om de analytische resultaten te kunnen relateren aan het onderliggende probleem. We kunnen u dan ook adviseren bij het nemen van stappen om problemen op te lossen. We geven onder meer adviezen in de vorm van

  • Toepassing van oppervlakteanalyse technieken (seminars, trainingen)
  • Evalueren van analyseresultaten
  • Site audits
  • Expert opinies voor gerechtelijke procedures en getuigenissen voor de rechtbank (bijvoorbeeld met betrekking to intellectuele eigensdomsrechten)